Περί Ε.Κ.Φ.Α.

Σκοπός λειτουργίας και ύπαρξης της Ε.Κ.Φ.Α.